Yayın No        :    2148

İletişim Dizisi :    55

1. Basım - Haziran 2009

ISBN 978 - 605 - 377 - 066 - 4

 


 

Dizgi                    :  B e t a B a s ı m  A . Ş .

Baskı - Cilt          :  Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti.

Kapak Tasarımı :  Gülgonca Çarpık  /  M. Emre Civelek

Redaksiyon        :  İlknur Civelek

 


Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş.

Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No. 13-15

Cağaloğlu - İSTANBUL

Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77

Fax: (0-212) 513 87 05 - 511 36 50

www.betayayincilik.com  

 


 

Copyright© Bu kitabın bu basısı için Türkiye’deki yayın hakları BETA

Basım Yayım Dağıtım A.Ş.’ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve

paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile

veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü

aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak

gösterilmesi zorunludur.